Trainingsmethodes

Voetbalschool de Purmer maakt gebruik van verschillende trainingsmethodes.

We vereenvoudigen het voetballen door te trainen afgestemd op leeftijd, niveau en beleving van onze spelers. Tevens trainen we voetbal echt, hanteren we veel herhalingen en zorgen we voor de juiste en gerichte coaching.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om de kinderen zelf te laten nadenken over voetbaloplossingen en zorgen we ten alle tijde voor een positieve benadering.

Onze focus ligt op de individuele ontwikkeling en zetten daar ervaren, professionele en gepassioneerde trainers voor in die de kwaliteit en intensiteit bewaken/waarborgen.

De trainingen bestaan uit 5 onderdelen.

We starten de trainingen met een warming-up en gebruiken daarbij o.a de loopladders welke goed zijn voor de coördinatie en motoriek, wendbaarheid, reactievermogen, snel voetenwerk en start- en sprintsnelheid.

  • De Coerver Methode

Een belangrijk aspect binnen onze trainingen is die van de Coerver methode. Deze methode staat voor een zo goed mogelijke bal beheersing, aangevuld met de nodige techniek en creativiteit.

Denk hierbij aan:

- Eerste balcontact. Aanname en voortzetting. Effectiviteit van alles wat daarna gaat komen.

- Passing (passen en trappen)

- Dribbelen en versnellen met de bal aan de voet, kappen en draaien

-Actie maken/ 1 tegen 1 d.m.v. schijnbewegingen en passeerbewegingen

-Afwerken(kans creëren)

1 tegen 1 is op te bouwen in 3 fases:

Geen weerstand - geen tegenstander

Gemiddelde weerstand - Richting en/of moeilijkheid wordt aangegeven door de trainer

Volledige weerstand - tegenstander die de bal probeert af te pakken.

  • De Soccerwave

Deze methode verbetert o.a de pass nauwkeurigheid, aanname vanuit de lucht doordat je de richting van de bal moet beoordelen wanneer deze in de lucht is en het kunnen scoren vanuit een volley.

Dit alles zorgt voor een betere timing en sneller reageren/denken.

  • Oefenvorm(en) plus keeper

De spelers maar ook keepers worden op deze manier in een wedstrijd echte situatie gebracht die zij wekelijks ervaren op het veld. Trainen met volledige weerstand en de mogelijkheid om al het aangeleerde tot uitvoer te brengen! Hoe meer prikkels in een uur training, hoe meer plezier, hoe meer de spelers leren.

In vormen die zijn afgeleid van een echte wedstrijd help je spelers met het oplossen van spelsituaties in het aanvallen en verdedigen. Je brengt deze punten onder de aandacht door het vereenvoudigingen van het spel en door het geven van gerichte aanwijzingen. 

Denk hierbij o.a. aan een 5 tegen 5 maar ook de vereenvoudiging ervan zoals een 4 tegen 4 tot aan een 1 tegen 1 situatie aan toe.

Tijdens de trainingen maken we gebruik van verschillende soorten ballen.

1. Mini bal maat 2

2. Mini bal aan koord

3  Bal maat 4 en maat 5

Het voordeel van trainen met verschillende soorten ballen is dat het goed is voor de motoriek en techniek en zelfs voor het bevorderen van het gebruik van beide benen. Tevens kan je hierdoor de weerstand stapsgewijs verlagen en/of verhogen. (van mini bal naar bal maat 4 en 5 en andersom)

Diverse voetbewegingen worden getraind zoals binnen en buitenkant en wreef.

De mini bal aan koord is een voetbal met een koord eraan bevestigd, dit koord heeft aan de andere zijde een handvat. Bij het trainen met een "normale bal" is het balcontact een stuk lager. De spelers worden gestimuleerd om sneller en behendiger te voetballen. Het vele aantal balcontacten is een van de voordelen, daarnaast legt de mini bal aan koord ook de focus op beide benen in plaats van het voorkeursbeen van de voetballers. Balans, verschillende voetbewegingen, coördinatie en snel voetenwerk worden gestimuleerd. Daarbij wordt de hand-oog en voet-oog coördinatie verbetert. Bij een sport als voetbal staat dynamica centraal. De concentratie, aandacht span, motivatie, coördinatie en het evenwicht bepalen de prestatie van de voetballer.

Voetbalecht trainen

Veel

herhalingen

Juiste en gerichte coaching

Rekening houden met leeftijd en voetbalniveau