top of page
Atletic Skills Model Voetbalschool de Purmer

Athletic
Skills
Model

Het ASM (Athletic Skills Model) is andere manier van denken over bewegen en/of het onderwijs daarin. Het is een methode waarmee sporters met behulp van een concentrische opbouw worden opgeleid tot veelzijdige bewegers en zich van daaruit ontwikkelen tot veelzijdige atleten die zich mogelijk gaan specialiseren binnen een sport.  Het ASM streeft naar het optimaal ontwikkelen van motorische vaardigheden (atletisch vermogen) waarbij het aanpassingsvermogen centraal staat. Het kan een springplank zijn voor een langere sportcarrière met betere prestaties. Maar bovenal is het goed voor een gezonder leven met minder blessures, minder uitval en meer plezier voor elke sporter. Jong en oud, amateur of topsporter en sporter met of zonder een beperking.

De huidige generatie kinderen is aantoonbaar minder fit dan die van dertig jaar geleden. Door technologische ontwikkelingen groeien kinderen op met een andere beweegcultuur, waarin buitenspelen niet meer vanzelfsprekend is. Daarnaast staat bij de meeste scholen nog maar weinig bewegingsonderwijs op het lesrooster. Doordat kinderen niet of te weinig in aanraking komen met de grondvormen van bewegen zullen ze de algemene atletische vaardigheden niet optimaal ontwikkelen. 

Om te zorgen dat deze kinderen op een optimale manier worden begeleid naar een sportief leven, is het Athletic Skills Model ontwikkeld. Het ASM vindt zijn basis zowel in diverse wetenschappelijke bevindingen als in ervaringen in de praktijk.

 

Het ASM gaat over welzijn, gezondheid en talentontwikkeling van kinderen en adolescenten tot volwassen bewegers. Een essentiële combinatie van prestatie en gezondheid. Sporten met veel variatie, maar ook omdat kinderen daardoor meer plezier hebben en houden in het bewegen. Naast de motorische verbeteringen zal dit ook toegepast en ontwikkeld worden voor de speler zelf. Daarbij gaat het ASM ervan uit dat lichaam en geest één geheel vormen. Fysieke uitdagingen horen bij geestelijke uitdagingen en omgekeerd.

Het ASM maakt gebruik van tien verschillende basis bewegingen, de zogeheten Basic Movement Skills (BMS):

1 balanceren en vallen
2 gaan, lopen en rennen
3 stoeien, vechten en duelleren
4 springen en landen
5 rollen, duikelen en draaien
6 gooien, vangen, slaan en mikken
7 trappen, schieten en mikken
8 zwaaien en slingeren
9 klimmen en klauteren
10 bewegen op en maken van muziek

De kern van ASM zit in variatie. We weten dat een vroegtijdige eenzijdige belasting zorgt voor een grotere kans op blessures, overbelasting en uitval. Voor een gezonde en kwalitatieve ontwikkeling is het goed om zo veel mogelijk verschillende basisvaardigheden binnen sporten, spelvormen, oefenvormen en activiteiten te doen. Dit zorgt voor betere prestaties, minder blessures, meer creativiteit en meer plezier in sport en bewegen.

Wij als voetbalschool de Purmer willen door het toepassen van het ASM binnen onze (performance)trainingen het kind een complete manier van ontwikkelen aanbieden en op deze manier zorgen voor een zo optimaal mogelijke (talent) en breed motorische ontwikkeling.

AfbeeldingASM.png
bottom of page